راهنما خرید لوازم جانبیکسب و کار

زمان های انگلیسی در یک نگاه – 12 زمان انگلیسی

صفر تا صد آموزش زمان های گذشته، حال و آینده در انگلیسی

زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان‌ها در زبان انگلیسی یک موضوع گسترده و پرکاربردی است که می‌تواند برای زبان‌آموزان مبتدی یا حرفه‌ای جذاب باشد. زمان‌های زبان انگلیسی به‌طور کلی به ۴ گروه اصلی زیر تقسیم می‌شوند :

  • زمان حال
  • زمان گذشته
  • زمان آینده
  • زمان آینده در گذشته

هر یک از این گروه‌های زمانی شامل حالت‌های مختلفی مانند ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری هستند که هر کدام نحوه استفاده و معنای متفاوتی دارند. به عنوان مثال، زمان حال ساده برای بیان عملی که در حال انجام است یا عادت‌های روزمره استفاده می‌شود، در حالی که زمان حال استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال انجام و پیشرفت دارد. در نتیجه، مطالعه و فهم این زمان‌ها می‌تواند به بهبود مهارت‌های نوشتاری و گفتاری زبان انگلیسی کمک کند. در ادامه به بررسی انواع زمان ها در انگلیسی با ارائه مثال و ساختار هر یک می پردازیم:

*** زمان حال ساده(Present Simple) :

برای اتفاقاتی که به صورت مداوم، عادتی یا واقعیت‌های عمومی اتفاق می‌افتند بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت)

فاعل + فعل

    “I eat breakfast every morning.”

من هر روز صبح صبحانه می‌خورم.

(منفی )

فاعل + do/does + not + فعل

    “She does not like coffee.”

او قهوه را دوست ندارد.

(سوالی )

Do/Does + ( فعل+ فاعل)

    “Do you speak English?”

 آیا تو انگلیسی صحبت می‌کنی؟

    “Does he play the guitar?”

 آیا او گیتار می‌نوازد؟

*** زمان حال استمراری: Present Continuous

برای اتفاقاتی که در حال انجام هستند یا در حال ادامه دارند بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

از دست ندهید
چگونه از Twitter Spaces استفاده کنیم؟

(مثبت )

فاعل + am/is/are + فعل + ing

    “She is reading a book.”

 او دارد یک کتاب می‌خواند.

(منفی )

فاعل + am/is/are + not + فعل + ing

    “They are not watching TV.”

 آن‌ها دارند تلویزیون نمی‌بینند.

(سوالی )

Am/Is/Are +  ( فعل+ فاعل)+ ing؟

    “Are you studying for the exam?”

 آیا شما برای آزمون درس می‌خوانید؟

    “Is she working on a project?”

 آیا او در حال کار بر روی یک پروژه است؟

*** زمان حال کامل Present Perfect:

اتصال زمان حال و گذشته بیانگر اتفاقاتی است که در گذشته اتفاق افتاده‌اند و تاثیر یا ارتباطی با زمان حال دارند. ساختار آنها به شکل زیر است

(مثبت )

فاعل + have/has + شکل سوم فعل

    “I have finished my homework.”

 من تکالیفم را تمام کرده‌ام.

(منفی )

فاعل + have/has + not + شکل سوم فعل

    “She has not visited her parents.”

 او به والدینش سر نزده است.

(سوالی )

Have/Has + ( شکل سوم فعل+ فاعل)

    “Have you ever traveled abroad?”

 آیا تو هرگز به خارج از کشور سفر کرده‌ای؟

    “Has he finished the project?”

آیا او پروژه را تمام کرده است؟

زمان ها در انگلیسی

*** زمان گذشته ساده Past Simple:

برای اتفاقات و وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند و به انتها رسیده‌اند بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت )

فاعل + فعل گذشته

    “She finished her work yesterday.”

 او دیروز کارش را تمام کرد.

(منفی)

فاعل + did + not + فعل اصلی

    “They did not go to the party.”

 آن‌ها به مهمانی نرفتند.

از دست ندهید
راهنمای خرید لوازم جانبی دوربین گوشی‌های هوشمند

(سوالی )

Did + ( فعل اصلی + فاعل)

    “Did you watch the movie last night?”

 آیا تو دیشب فیلم را دیدی؟

    “Did she visit her grandparents last weekend?”

 آیا او هفته گذشته به پدر و مادر بزرگش رفت؟

*** زمان گذشته استمراری Past Continuous:

برای اتفاقاتی که در گذشته در حال انجام بوده‌اند یا در یک زمان مشخص در گذشته به طول انجامیده بیان می‌شوند.

آموزش زمان گذشته استمراری در انگلیسی + مثال کاربردی

 ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت )

فاعل + was/were + فعل+ing

    “I was reading a book when she called.”

 من داشتم کتاب می‌خواندم وقتی که او زنگ زد.

(منفی )

فاعل + was/were + not + فعل+ing

    “They were not playing football at that time.”

 آن‌ها در آن زمان دست به بازی فوتبال نمی‌زدند.

(سوالی )

Was/Were + ( فعل + فاعل)+ing؟

    “Were you studying when the power went out?”

 آیا وقتی که برق قطع شد شما داشتید درس می‌خواندید؟

    “Was she working on the project at that time?”

 آیا او در آن زمان در حال کار بر روی پروژه بود؟

*** زمان گذشته کامل Past Perfect:

 برای اتفاقاتی که قبل از یک زمان مشخص در گذشته رخ داده‌اند بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت )

فاعل + had + شکل سوم فعل

    “She had already left when I arrived.”

 او قبلاً رفته بود وقتی که من رسیدم.

(منفی )

فاعل + had + not + شکل سوم فعل

    “They had not finished their work by the deadline.”

از دست ندهید
امداد خودرو تویوتا تهران

 آن‌ها تا مهلت زمانی کار خود را تمام نکرده بودند.

(سوالی )

Had + شکل سوم فعل + فاعل)

    “Had you ever visited Paris before that trip?”

 آیا تو قبلاً پاریس را قبل از آن سفر دیده بودی؟

    “Had she finished the book by the time you called her?”

 آیا او کتاب را تا زمانی که تو به او زنگ زدی تمام کرده بود؟

آموزش گذشته کامل در انگلیسی + مثال کاربردی

*** زمان آینده ساده Future Simple:

برای  اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت )

فاعل + will + فعل اصلی

    “I will call you tomorrow.”

 من فردا به تو زنگ خواهم زد.

(منفی )

فاعل + will + not + فعل اصلی

    “She will not attend the meeting.”

 او در جلسه حضور نخواهد داشت.

(سوالی )

Will + ( فعل اصلی + فاعل)

    “Will they come to the party?”

 آیا آن‌ها به مهمانی خواهند آمد؟

    “Will you be at home this evening?”

 آیا امشب در خانه خواهید بود؟

آموزش زمان آینده ساده در انگلیسی + مثال کاربردی

*** زمان آینده استمراری Future Continuous:

برای اتفاقاتی که در یک زمان خاص در آینده در حال انجام خواهند بود بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت )

فاعل + will be + فعل+ing

    “I will be studying at this time tomorrow.”

 من در این زمان فردا دارای درس می‌خوانم.

(منفی )

فاعل + will not be + فعل+ing

    “They will not be working on the project next week.”

از دست ندهید
7 مزیت خرید آنلاین دارو

 آن‌ها هفته آینده در حال کار بر روی پروژه نخواهند بود.

(سوالی )

Will + فاعل + be + فعل+ing؟

    “Will you be waiting for me when I arrive?”

 آیا وقتی که من برسم شما منتظر من خواهید بود؟

    “Will they be visiting their relatives next month?”

 آیا آن‌ها ماه آینده به خویشاوندانشان سفر خواهند کرد؟

*** زمان آینده کامل Future Perfect:

برای اتفاقاتی که قبل از یک زمان خاص در آینده اتفاق خواهند افتاده بیان می‌شوند. ساختار آنها به شکل زیر است:

(مثبت )

فاعل + will have + شکل سوم فعل

    “By the time you arrive, I will have finished my work.”

تا زمانی که تو برسی، من کارم را تمام کرده خواهم بود.

(منفی )

فاعل + will not have + شکل سوم فعل

    “They will not have completed the project by the deadline.”

 آن‌ها تا مهلت زمانی پروژه را تمام نخواهند کرد.

(سوالی )

Will + فاعل + have + شکل سوم فعل؟

    “Will you have received the package by next week?”

 آیا تو تا هفته آینده بسته را دریافت کرده خواهی؟

    “Will she have finished the book by the time you call her?”

 آیا او تا زمانی که تو به او زنگ می‌زنی کتاب را تمام کرده خواهد بود؟

یادگیری زمان ها در زبان انگلیسیی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا امیدوارم این مطالب برای شما مفید واقع شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا